pracovné ponuky-inzercia

Hutník

reklamaDolný Kubín, Žilinský kraj – Riadi a kontroluje stav výrobných zariadení, dodržiavanie pracovno-bezpečnostných postupov pre jednotlivé zariadenia, výrobky, resp. činnosti týkajúce sa výroby CaSi. Zodpovedá za správnosť a úplnosť záznamov v tavebných litoch a tavebných knihách. Nepretržitý pracovný režim. N…
Zobraziť celý inzerát

Sorry, comments are closed for this post.