pracovné ponuky-inzercia

Ekonóm/ka

reklamaDolný Kubín, Žilinský kraj – žiadosť o zaradenie do výberového konania; profesijný štruktúrovaný životopis (podpísaný); kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; súhlas na spracovanie osobných údajov. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 5…
Zobraziť celý inzerát

Sorry, comments are closed for this post.